Bắp nếp Đỏ - Scarlet Waxy Corn
Đăng ngày 04-06-2015 Lúc 12:59'- 2492 Lượt xem
Giá: 20 000 VND / 1 Gói 20 hạt
Bắp nếp Đỏ - Scarlet Waxy Corn - Hạt giống Hữu cơ